top of page

Theater Festival Ongekend Talent hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Theater Festival Ongekend Talent past privacyregels toe volgens laatste regelgeving

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Theater Festival Ongekend Talent dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theater Festival Ongekend Talent verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/een overeenkomst met ons heeft en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Theater Festival Ongekend Talent verwerkt onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen verwerkt als deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind of in onze overeenkomst met u en indien u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.

 • Burgerservicenummer;

 • Gegevens m.b.t. de gezondheid van de hulpvrager;

 • Gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden (opvraag van Verklaring Omtrent Gedrag van leden).

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Theater Festival Ongekend Talent verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • Besturen van de stichting

 • Facturering en begeleiding

 

Hoe lang we de gegevens bewaren

Theater Festival Ongekend Talent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is. Afhankelijk van het type gegevens is de termijn vastgelegd.

 

Delen met anderen

Theater Festival Ongekend Talent deelt uw gegevens met de zorgaanbieder die op uw verzoek de dienstverlening aan u verzorgt of de ouder.

 

Privacyverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar informatie@kiemtheater.com.

 

Beveiliging

Theater Festival Ongekend Talent neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijfsbureau op telefoonnummer 040 2451739 of via informatie@kiemtheater.com. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 07 november 2022.

Download hier het document

bottom of page