top of page

Vereniging Ongekend Talent

De VOT (Vereniging Ongekend Talent) is een landelijk platform waar theatermakers en theatergroepen van mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van ervaringen, kennis en methodieken. Daarnaast is het ons doel meer bekendheid geven aan deze groep bijzondere en professionele theatermakers, dansers, acteurs en muzikanten. Zodoende is de vereniging een kenniscentrum en beroepsvereniging. Op deze manier ontstaat een “eigen” beroepsvereniging, waarin diverse disciplines actief zijn, waar theater, onderwijs en zorg professionals samen komen.

 

De verschillende theatergroepen die onderdeel zijn van de VOT hebben jarenlang hard gewerkt aan een breed scala aan projecten. De activiteiten waren gericht op professionalisering van de acteurs, producties en organisatie. Zo werden er spelmethodes ontwikkeld; boeken geschreven; aansluiting gezocht bij de reguliere kunst en cultuursector.

Langwerpig.png
bottom of page